Закон РСФСР от 08.07.1981 (ред. от 07.02.2011) "О судоустройстве РСФСР"